Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Informacje Wideo

Produkcja i rozpowszechnianie video, filmów, programów TV > Informacje Wideo

Kościół p.w. św. Marcina Biskupa w Świdnicy z lotu

Opublikowano 2014-10-09 przez Sławomir Białkowski w Świdnica 2d Wideo gm. Świdnica
image

Świdnica, gm. Świdnica, woj.lubuskie


Zobacz: >> 2d Wideo

Najcenniejszym i najstarszym zabytkiem architektury w gminie jest XIV-wieczny kościół p.w. św. Marcina Biskupa w Świdnicy. Dzięki zaangażowaniu proboszcza ks. Roberta Tomalki oraz radnego Macieja Białka parafia uzyskała w 2014 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie I etapu remontu kościoła, w wysokości 200 tys. zł. Wójt Gminy Świdnica włączył się w tę inwestycję poprzez pomoc merytoryczną w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz przez lobbowanie tego wniosku we wszystkich możliwych instytucjach. Jeśli nowa Rada Gminy zabezpieczy w budżecie na rok 2015 fundusze na dofinansowanie kolejnego etapu remontu, to znacząco pomoże świdnickiej parafii w zgromadzeniu wkładu własnego do kolejnego wniosku do MKiDN.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Turystyczno-Informacyjna Telewizja Internetowa” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Asset 1